Onze aanpak

aanpakAnalysis Networking voert professionele meetdiensten en inspecties uit om uw bedrijfsprestaties te verbeteren in IT, data en voice. Wij onderscheiden hierbij twee verschillende trajecten; het meet- en inspectietrajact en het verbetertraject. Tijdens beide trajecten staat u als klant centraal.

Het meet– en inspectietraject
Na een eerste intakegesprek voeren we hoogwaardige meetdiensten en inspecties uit op het gebied van IT, data of telecom. Deze ketenanalyse levert feiten op. Vervolgens toetsen we deze feiten aan de actueel geldende standaarden en geven we per onderdeel, op basis van het OSI-model, een advies. Dit vertalen we naar een performance verbeterplan. In dit technische overzicht ziet u snel en eenvoudig waar de knelpunten zich bevinden en wat de praktische actiepunten zijn. Tevens leveren we een management samenvatting. Ter afsluiting volgt een presentatie bij u op het bedrijf waarin we bovenstaande bevindingen toelichten.
Met het geleverde performance verbeterplan kan uw IT afdeling of externe IT partner vervolgens aan de slag. De uitvoering van dit plan noemen we het verbetertraject.

Het verbetertraject
Analysis Networking blijft betrokken bij dit verbetertraject. Dit zal dan steeds in korte cycli gaan waarbij we u per onderdeel helpen als klankbord of door onze expertise over te dragen op interdisciplinair niveau. Op het moment dat uw organisatie de aangedragen oplossingen heeft doorgevoerd, kunnen wij dit toetsen door middel van onze hoogwaardige en professionele meetapparatuur. Op deze manier heeft u zekerheid.

De succesformule
Analysis Networking werkt al lange tijd succesvol met bovenstaande methodiek. Wij brengen feiten boven water en vertalen dit naar praktische waarden. Meten is immers weten. Doordat we onafhankelijk zijn en beschikken over veeljarige expertise zijn we in staat iedere organisatie te helpen. Complexiteit maken we behapbaar. Dit betekent dat onze bevindingen en adviezen onmiddellijk uitvoerbaar zijn voor uw organisatie.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op.

Print Friendly, PDF & Email