Visie – Missie

Visie

Meten is weten. Door de uitkomsten te vergelijken met geldende normeringen willen we bedrijven adviseren hoe te komen tot een optimale performance van het IT netwerk. Dit door het aanbieden van de juiste tools en consultancy waarbij samenwerking centraal staat. Informatie bevindt zich steeds meer gedigitaliseerd in systemen, die gekoppeld dienen te worden. Interdisciplinaire informatievoorziening is heel belangrijk. Door deze complexiteit inzichtelijk te krijgen komen organisaties in control. Een snelle diagnose, kosteneffectiviteit, samenwerking en resultaatgerichtheid staan hierbij centraal.

Missie

Analysis Networking heeft passie voor metingen en inspecties. Op deze manier worden de oorzaken zichtbaar van diverse netwerkproblemen binnen middelgrote en grote bedrijven. Kennis wordt gedeeld en gaat verder dan slechts de cijfertjes. De opdrachtgever staat centraal en de uitkomsten zijn op feiten gebaseerd. Doel is de juiste diensten en producten aan te leveren zodat de performance van organisaties optimaal wordt. Een snel en stabiel netwerk, geen verrassingen en uw organisatie in control. Dat zijn onze uitgangspunten.

 

Print Friendly, PDF & Email