Over ons

Analysis Networking is onafhankelijk en onze kernactiviteiten zijn het leveren van meetdiensten en meetoplossingen. Door onze specialisatie en jarenlange expertise kunnen wij iedere organisatie van deskundig advies voorzien.

Analysis Networking biedt oplossingen door het leveren van meetdiensten en het verkopen van meetproducten volgens onze full package aanpak.

Onze aanpak

Het meet– en inspectietraject

Na een eerste intakegesprek voeren we hoogwaardige meetdiensten en inspecties uit op het gebied van IT, data of telecom. Deze ketenanalyse levert feiten op. Vervolgens toetsen we deze feiten aan de actueel geldende standaarden en geven we per onderdeel, op basis van o.a. het OSI-model, een advies.

Het performance verbeterplan

In het performance verbeterplan ziet u snel en eenvoudig waar de knelpunten zich bevinden en wat de praktische actiepunten zijn. 

Met het geleverde performance verbeterplan kan uw IT-afdeling of externe IT partner vervolgens aan de slag. De uitvoering van dit plan noemen we het verbetertraject.

Het verbetertraject

Analysis Networking blijft betrokken bij dit verbetertraject. Dit zal dan steeds in korte cycli gaan waarbij we u per onderdeel helpen als klankbord of door onze expertise over te dragen op interdisciplinair niveau. Op het moment dat uw organisatie de aangedragen oplossingen heeft doorgevoerd, kunnen wij dit toetsen door middel van onze hoogwaardige en professionele meetapparatuur. Op deze manier heeft u zekerheid.

De succesformule

Analysis Networking werkt al lange tijd succesvol met bovenstaande methodiek. Wij brengen feiten boven water en vertalen dit naar praktische waarden. Meten is immers weten. Door onze specialisatie en jarenlange expertise kunnen wij iedere organisatie van deskundig advies voorzien. Complexiteit maken we behapbaar. Dit betekent dat onze bevindingen en adviezen onmiddellijk uitvoerbaar zijn voor uw organisatie.

Visie en Missie

Onze Visie bestaat uit volgende kernwaardes

  • Samenwerking voor ons is: denken en doen met betrokkenheid;
  • Begrijpen en het centraal stellen van uw werkende operationele business processen;
  • U meenemen in technische ketens en werking ervan objectief te doorgronden;
  • Onze meetinstrumenten zijn 100% in eigen bezit en beschikbaar;
  • Vakmanschap & diepgaande expertise te delen.

Analysis Networking missie

Uw bedrijfsprocessen en werking van de vele technische ketens in deze processen objectief te beoordelen. Bevindingen en bijhorende feiten zijn gebaseerd op transparante verwijzingen naar normeringen en standaarden.

De onderbouwing van de bevindingen zijn niet alleen de droge feiten op ‘bit en bytes’ level. Het geven van een duidelijke visuele weergave van de technische ketens en de samenhang is onze kracht. Deze methodiek maakt het overzichtelijk, tastbaar, kosteneffectief en haalbaar voor de actiehouders.

Analysis Networking committeert zich aan geldende normeringen.

Binnen Nederland is het NEN instituut het eerste aanspreekpunt voor normeringen en standaarden. Normeringen hebben een Europese (EN) of een internationale (ISO) reikwijdte en rechtsgeldigheid.

Overzicht van samenwerkende organisaties:

Nederlands Normalisatie-Instituut www.nen.nl
European Committee for Electrotechnical Standardization www.cenelec.eu
ISO International Organization for Standardization www.iso.org

normeringen en borging van technische protocollen:

Internet Engineering Task Force www.ietf.org
Institute of Electrical and Electronics Engineers www.ieee.org