Network performance health check

Network Performance Health Check

Uw organisatie kampt met:

  • Problemen met de netwerkperformance, waarvan het lastig is de kern van het probleem te identificeren.
  • Traagheid in uw applicaties, waardoor medewerkers en klanten gefrustreerd raken.
  • Onzekerheid over zwakke plekken in uw netwerkbeveiliging.

Of u heeft behoefte aan:

  • Een onafhankelijke benchmark om de huidige stand van uw netwerk objectief te meten. Is er voldoende netwerkcapaciteit, zijn er beveiligingsrisico’s, klopt de configuratie?
  • Meer inzicht in de performance van uw IT-systemen. Als standaardonderdeel van uw ITIL-proces of wanneer u het gevoel heeft achter de feiten aan te lopen.
  • Inspecties van uw netwerkbekabeling en -infrastructuur om ervoor te zorgen dat alles soepel en efficiënt werkt.
  • Een antwoord op de vraag of uw huidige IT-omgeving in staat is om mee te groeien met uw organisatie. Of dat uw huidige IT-leverancier alle gemaakte afspraken nakomt.

Herkent u deze uitdagingen en vraagstukken? Met onze Network Performance Health Check krijgt u onafhankelijk advies over de performance van uw netwerk.

Onze klanten:

Uw netwerk laten doormeten

Onze Network Performance Health Check biedt u een diepgaand inzicht in de performance van uw ICT-netwerk. We identificeren niet alleen mogelijke knelpunten, maar belichten vooral ook waar u verbeteringen kunt doorvoeren. Onze aanpak is uitgebreid: we onderzoeken alle componenten van uw systeem, van de bekabeling tot de gebruikerservaring.

Hiervoor hanteren we methoden die zijn gebaseerd op de meest recente technische standaarden en normen. Deze zijn namelijk universeel en gelden voor elke hardware- en softwareproducent. Bovendien gebruiken we voor onze metingen uitsluitend professionele en hoogwaardige meetinstrumenten, dus geen freeware of shareware tools.

Resultaat Network Performance Health Check

Het resultaat van onze Network Performance Health Check is inzicht gebaseerd op feiten, waardoor u concrete antwoorden krijgt op uw vragen. Denk aan:

  • Wat is de oorzaak van de traagheid? Ligt die bij de servers of bij de werkplekken?
  • Hoe functioneert de technische keten?
  • Werken alle betrokken servers en applicaties naar behoren en efficiënt samen?

Daarnaast krijgt u diepgaande inzichten in de betrouwbaarheid en stabiliteit van uw netwerk. Met onze Ethernet-tester kunnen we aangeven of uw applicaties en bedrijfsprocessen naar verwachting functioneren via het netwerk.

Bovendien controleren we of de bekabeling in orde is. We identificeren eventuele problemen, zoals een letterlijke ‘kink in de kabel’. Of een andere storingsbron die ervoor zorgt dat datastromen niet goed ontvangen of verzonden kunnen worden. Door onze grondige analyse leggen we de oorzaken, waardoor uw netwerk niet optimaal functioneert, bloot.

Network Performance Health Check: onze aanpak

Om tot die oorzaken te komen, hanteren we een gestructureerde aanpak. In zes verschillende fasen evalueren we de prestaties van uw netwerk:

1. Intake

We beginnen met een intakegesprek. We nemen het high-level design door, welke mensen en outsourcingspartners we erbij moeten betrekken, we zoomen in op onderdelen van de HEAT-check, bestuderen het low-level design en de documentatie, en identificeren focusgebieden bij eventuele knelpunten. Ook definiëren we wat binnen de scope valt en wat erbuiten.

2. Basisinspectie netwerkinfrastructuur

Vervolgens voeren we een fysieke basisinspectie van uw infrastructuur uit, conform de installatierichtlijnen.

3. Steekproeven netwerkinfrastructuur

We nemen steekproeven en voeren metingen uit op uw fysieke infrastructuur met een gecertificeerd meetinstrument. Ook voeren we een Connector Image-analyse uit voor glasvezelconnectoren.

4. Kwalitatieve netwerkmetingen

We verrichten metingen in het datanetwerk met behulp van een kwalitatieve netwerkdata-analyser.

5. Kwalitatieve netwerkmetingen

Daarnaast voeren we metingen uit op het gebruikersniveau door middel van vertragingsmetingen met diepgaande analyse.

6. Bespreken meetresultaten

Alle meetresultaten worden digitaal aangeleverd in een verbeterplan en een managementsamenvatting. De resultaten en aanbevelingen worden toegelicht in een persoonlijk gesprek.

Gaat u aan de slag met een verbetertraject, dan kunnen we u bijstaan als coach of klankbord. We helpen u dan om de aandachtspunten en knelpunten van de netwerkproblemen op te lossen. Altijd in samenwerking met de uitvoerende personen.

Zodra uw organisatie de aangedragen oplossingen heeft doorgevoerd, kunnen we deze toetsen met onze professionele meetapparatuur. Dit geeft u de zekerheid dat de voorgestelde verbeteringen en het verbetertraject daadwerkelijk tot betere prestaties hebben geleid.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
E-mail

Een Network Performance Health Check voor uw organisatie

Wilt u aan de slag met het oplossen van de traagheid van uw netwerk of applicatie of andere performanceproblemen? Neemt u dan contact op met Bob Melgers, via info@analysisnetworking.com of + 31 (0)527 65 32 00.

Onze diensten:

Network Performance Health Check

Network Performance Health Check